تکثیر و نگهداری بوته پروانه یا دم موشی

Butterfly Bush
بوته پروانه ای / Butterfly Bush

نام فارسی: بوته پروانه – دم موشی – بودلیا

نام علمی: Buddleia davidii

خانواده: loganiaceae

نام انگلیسی: Butterfly Bush

منشاء: چین

مکان: آفتابی

ارتفاع: ۱۵۰Cm

خاک مناسب: مخلوط خاک باغچه به همراه خاکبرگ و زهکشی مناسب

زمان گلدهی: اوایل تابستان تا اواسط پاییز

آبیاری: خاک مرطوب

روش تکثیر بوته پروانه یا دم موشی:

این گیاه با قلمه زنی تکثیر می یابد. انواع قلمه ای که می توان از آنها در این مورد استفاده نمود قلمه های خشبی و نیمه خشبی می باشد. از قلمه های خشبی در زمستان استفاده می شود. از قلمه های خشبی در زمستان استفاده می شود و از نیمه خشبی ها در پاییز.

نکات پرورشی بوته پروانه یا دم موشی:

گل هاو برگ ها بخش زینتی گیاه را تشکیل می دهند؛ در اوایل بهار لازم است برای تقویت گیاه از کود کامل استفاده نمود؛ بوی گل ها که برای بعضی ها ناخوشنایند می باشد باعث جذب پروانه ها می شود؛ دارای رشد سریعی می باشد؛ در شرایط نیم سایه گل دهی آن کمتر می شود.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید