نگهداری و تکثیر گل کوکب پاکوتاه یا کوکب یکساله

کوکب پاکوتاه / کوکب یکساله / Dahlia Bedding
کوکب پاکوتاه / کوکب یکساله / Dahlia Bedding

نام فارسی: کوکب پاکوتاه – کوکب یکساله

نام علمی: dahlia merckii

خانواده: Asteraceae

نام انگلیسی: Dahlia Bedding

منشاء: آمریکای مرکزی

مکان: نیم سایه تا آفتابی

ارتفاع: ۵۰Cm

خاک مناسب: مخلوط خاک باغچه به همراه خاکبرگ و زهکشی مناسب

زمان گلدهی: تابستان

آبیاری: خاک مرطوب

روش تکثیر گل کوکب پاکوتاه یا کوکب یکساله:

این گیاه با کاشت بذر، قلمه گیری و کاشت غده تکثیر می یابد. غده ها را پاییز از خاک در آورده و اوایل بهار مجددا به همراه قسمتی از طوقه بکارید. بذرها را زمستان در گلخانه کشت نموده و پس از گرم شدن هوا به زمین اصلی منتقل کنید.

نکات پرورشی گل کوکب پاکوتاه یا کوکب یکساله:

گل ها بخش زینتی گیاه را تشکیل می دهند؛ تغذیه با کودهای نیتروژنه اوایل تابستان و پتاسه در اواخر تابستان توصیه یم شود؛ در مناطق کوهستانی رشد بهتری داشته و گل ها درشت تر می شوند؛ چنانچه گل ها را قبل از باز شدن بچینید، تا ۵ روز دوام خواهند داشت.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید