روش تکثیر و نگهداری از درختچه زینتی اسپیره یا گل عروس

گل عروس / اسپیره / Spiraea
گل عروس / اسپیره / Spiraea

نام فارسی: گل عروس – اسپیره

نام علمی:  Spiraea cantoniensis

خانواده: Rosaceae

نام انگلیسی: Spiraea

منشاء: چین

مکان: آفتابی

ارتفاع: ۲۰۰ Cm

خاک مناسب: مخلوط خاک باغچه  به همراه خاکبرگ  و زهکشی مناسب

زمان گلدهی: اوایل بهار تا اواسط تابستان

آبیاری: خاک مرطوب

روش تکثیر درختچه زینتی اسپیره یا گل عروس:

این گیاه با قلمه گیری تکثیر می یابد. قلمه های نیمه چوبی را باید در تابستان یا اوایل پاییز تهیه نموده و در بستر مناسب بکارید. برای تهیه قلمه های چوبی نیز می توان در اواخر زمستان اقدام نمود.

نکات پرورشی درختچه زینتی اسپیره یا گل عروس:

گل های معطر و برگ ها بخش زینتی گیاه را تشکیل می دهند؛ پس از گلدهی ماهی یک بار نیاز به تغذیه با کودکامل دارد؛ پس از پایان گلدهی بایدنوک شاخه ها را هرس نمود و شاخه های مسن رااز نزدیکی سطح زمین قطع کرد؛ نسبت به سرما مقاوم است؛‌رشد متوسطی دارد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید