تکثیر و نگهداری گل براکی کوم

Swan River Daisy
براکی کوم / Swan River Daisy

نام فارسی: براکی کوم

نام علمی: Brachyvome iberidifolia

خانواده: Asteraceae

نام انگلیسی: Swan River Daisy

منشاء: استرالیا

مکان: نیم سایه تا آفتابی

ارتفاع: ۲۰Cm

خاک مناسب: مخلوط خاک باغچه به همراه خاکبرگ و زهکشی مناسب

زمان گلدهی: اوایل تابستان تا اوایل پاییز

آبیاری: خاک مرطوب

روش تکثیر گل براکی کوم:

این گیاه با کاشت بذر تکثیر می یابد. بذرها را اواخر زمستان در گلخانه کاشته و نشا ها را اوایل بهار بهزمین اصلی منتقل می کنند. اغلب افراد با علت مشکل بودن تکثیر، این گیاه را از تولید کنندگان تهیه می کنند.

نکات پرورشی گل براکی کوم:

گل ها معطر بخش زینتی گیاه را تشکیل می دهند؛ در فصل رشد هر ۲ هفته یک بار نیاز به تغذیه با کود کامل دارد؛ نسبت به وزش بادهای شدید حساس می باشد؛ با حذف گل های پژمرده گل های بیشتری تولید می کند؛‌ رشد سریعی دارد؛‌ گیاه مناسبی برای کاشت در گلدانهای پنجره‌ای می باشد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید